Dengan mengklik "Daftar", "Teruskan dengan Apple", "Teruskan dengan Google" atau "Teruskan dengan Facebook", anda menerima Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi iProperty.com Malaysia Sdn Bhd (iProperty) termasuk pengumpulan, penggunaan, pendedahan, pemprosesan, penyimpanan dan pengurusan data peribadi anda; dan bersetuju untuk menerima berita terkini dan komunikasi pemasaran langsung dari iProperty dan/atau rakan-rakan kongsi.